0416 56 10 10

Dé succesformule waarmee faalkosten tot het verleden behoren

Een ontwikkeling waarvoor Firejob zich al geruime tijd inzet, is het bespreekbaar maken van brandwerende afdichtingen in een vroeg stadium van het bouwproces. Traditioneel werd een brandwerend afdichtingsbedrijf pas ingeschakeld als alle sparingen geboord en alle doorvoeringen aangebracht waren. De keuze voor mogelijke brandwerende voorzieningen werd hierdoor ernstig beperkt en resulteerde veelal in dure oplossingen of zelfs gedeeltelijke sloop ter plaatse van de brandwerend af te werken doorvoeringen om toch nog te kunnen conformeren aan een gecertificeerde brandwerende oplossing in bouwkundige brandpreventie.

Door juist in een ontwerpstadium al met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop de benodigde doorvoeringen het beste brandwerend kunnen worden uitgevoerd, kunnen de meest praktische en economische oplossingen worden toegepast. Het door Firejob ontwikkelde Ideaalboek is daarbij het ideale hulpmiddel. 

Ideaalboek voor bouwkundige brandpreventie

Het Ideaalboek is een verzameling doorvoeringsdetails waarbij per type doorvoering (luchtkanaal, hemelwaterafvoer, kabelgoot etc.) en per type constructie (vloer, steenachtige wand, lichte scheidingswand etc.) voor verschillende disciplines instructies worden gegeven die leiden tot de meest economische eindoplossing. De beschreven disciplines zijn:

  • Bouwkundig aannemer
  • Installateur
  • Isolateur

Ieder partij krijgt hierbij de beschikking over details waarop enkel de voor zijn discipline van belang zijnde instructies op worden vermeld. Aan de hand van deze details kunnen vervolgens niet enkel de eigen medewerkers van de desbetreffende partij worden geïnstrueerd, maar ook eventuele onder- en nevenaannemers. 

Probleemloze uitvoering tegen lagere kosten

Daar waar een ander hulpmiddel van Firejob, het Doorvoeringsboek, zich toespitst op een zo breed mogelijk toepassingsbereik van brandwerende oplossingen en de onderbouwing daarvan middels test- en classificatierapporten, beschrijft het Ideaalboek per type doorvoering geen bereik, maar juist slechts één specifieke oplossing, namelijk de voor onze opdrachtgever meest economische. Niet alleen kunnen zo significante kostenbesparingen worden gerealiseerd, maar wordt bovendien, mits de duidelijke instructies uit het Ideaalboek nauwkeurig worden gevolgd, het pad naar een probleemloze uitvoering van de werkzaamheden geëffend.

Wij geven u graag advies over de verschillende mogelijkheden. Wilt u meer weten over het Ideaalboek? Joep Sijtsma geeft u hierover graag meer informatie. 


Wilt u meer weten over het ideaalboek?

 


Joep Sijtsma

Manager
Firejob

  +31 (0)416 56 10 10
  joep@firejob.nl
 
Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 56 10 10    info@firejob.nl