0416 56 10 10

Rijksmuseum onderhoud in uitvoering

Het Rijksmuseum in Amsterdam geeft onderdak aan kunst en geschiedenis van de Middeleeuwen tot Mondriaan. Na de grote verbouwing van 2003 tot 2013 is het museum nu toe aan het nodige onderhoud.

In opdracht van ULC Technisch Beheer voert Firejob de onderhoudswerkzaamheden uit voor wat betreft de brandwerende afdichtingen. Alle doorvoeringen en brandwerende afdichtingen van het museum en het atrium worden gecontroleerd en in kaart gebracht (nulmeting). Waar nodig worden nieuwe sparingen brandwerend afgedicht of bestaande afdichtingen gerepareerd.

Wat kan Firejob voor u betekenen?

Wist u dat u als eigenaar/beheerder eindverantwoordelijk bent voor het verzorgen van een (brand)veilige omgeving voor de mensen in uw gebouw? Firejob kan u als pandeigenaar of pandgebruiker ondersteunen bij de advisering en uitvoering van de Brandwerende Afdichtingen en Brandveilige Doorvoeringen.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 56 10 10    info@firejob.nl