Brandwerend afdichten van A tot Z

Brand is gevaarlijk en heeft een voortdurende zorg. Een brand grijpt om zich heen en kan ongehinderd door slaan op constructies, wanden en plafonds. Als eigenaar, ondernemer of organisatie wilt u brand ten alle tijden voorkomen. Met brandwerende afdichtingen kan worden voorkomen dat een brand zich verder kan verspreiden binnen andere ruimtes of onderdelen van het gebouw.

Brandwerend afdichten is de core business van Firejob. U kunt dan ook met een gerust hart al uw vraagstukken met betrekking tot brandwerende afdichtingen bij ons onderbrengen: van calculatie tot en met oplevering, van ontwerp tot en met beheer. De brandwerende afdichtingen worden geregistreerd op een plattegrond en op foto vastgelegd, in combinatie met de bijgeleverde rapporten levert Firejob uw gebouw aantoonbaar brandveiligheid op.

Calculatie brandwerend afdichten

Krijgen wij de beschikking over installatietekeningen van uw bouwproject, dan kunnen wij al aan de hand van die tekeningen voor u een voorlopige aanbieding maken. Heeft u behoefte aan een definitieve prijsopgave voor brandwerend afdichten, dan maken wij, zodra alle brandscheidingen en installaties in het pand zijn aangebracht, een opname ter plaatse. Worden bij onze opname knelpunten ten aanzien van de brandwerende afdichtingen zichtbaar, dan zullen deze meteen met u worden besproken, zodat problemen ten aanzien van de uitvoering zoveel mogelijk in een vroeg stadium worden aangepakt en opgelost.

Werkvoorbereiding

Zodra overeenstemming is bereikt over alle randvoorwaarden en uitgangspunten voor uitvoering, zal, voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van onze montagewerkzaamheden, met u en de toezichthoudende partij(en) worden afgestemd met welke afdichtingsmaterialen en op welke wijze de brandwerende doorvoeringen en brandwerende afdichtingen worden afgewerkt. Dit leggen wij vast in een specifiek voor het project samengesteld doorvoeringsboek. Op basis van dit Doorvoeringsboek weet u welke inspanning van u wordt verwacht, weten onze monteurs welke uitvoeringsdetails op het project van toepassing zijn en kan de toezichthouder eenvoudig de door test- en classificatierapporten onderbouwde brandwerende oplossingen toetsen.

 

 

Planning, uitvoering en technische ondersteuning

In goed overleg met u worden naar gelang de voortgang van overige bouw- en installatiewerkzaamheden op uw project één of meerdere monteurs op uw project ingepland. Iedere monteur van Firejob beschikt over een VCA-diploma. Uiteraard conformeren wij ons, voor zover dat van toepassing is, aan uw bouwplaatsreglement en aanmeldingsprocedures. Gedurende de uitvoering de brandwerende afdichtingen van het project zullen wij telkens onze monteursbezetting zodanig aanpassen dat wij in de pas blijven lopen met uw projectplanning.

Zowel u als onze monteurs ter plaatse kunnen te allen tijde een beroep doen op onze Technische Afdeling, van waaruit wij u kunnen informeren over alle mogelijkheden en vooral ook onmogelijkheden van de beschikbare brandwerende materialen en, waar nodig in overleg met fabrikanten en geaccrediteerde instellingen als Efectis en Peutz, praktisch toepasbare oplossingen kunnen aandragen voor eventuele zich pas tijdens de uitvoeringsfase manifesterende situaties.

Oplevering

Na voltooiing van onze montagewerkzaamheden voor het brandwerend afdichten ontvangt u van ons het Dossier Brandwerende Afdichtingen. In dit dossier zijn in digitale vorm de plattegronden met locaties van de gemaakte brandveilige afdichtingen én specificatielijsten met foto’s opgenomen. De brandveiligheid van het pand is op deze wijze voor wat betreft de doorvoeringen en afdichtingen op een zeer uitgebreide manier gedocumenteerd. Samen met de eveneens in het dossier opgenomen garantieverklaring en productrapporten, vormt het Dossier Brandwerende Afdichtingen een gedegen onderbouwing waaraan het bevoegd gezag met vertrouwen haar goedkeuring kan geven.

Beheer en onderhoud

De oplevering van een brandveilig gebouw is een goede start, maar de veiligheid van de gebruikers van een pad valt of staat met de wijze waarop die brandveiligheid wordt gehandhaafd in de vele jaren die volgen op de aanvankelijke oplevering. Enerzijds (ver)bouw- en installatiewerkzaamheden en anderzijds gebeurtenissen zoals lekkages ter plaatse van brandveilige afdichtingen kunnen ervoor zorgen dat de oorspronkelijk volledig brandwerende brandscheidingen veranderen in een spreekwoordelijke gatenkaas.

Gedegen beheer en regelmatig onderhoud is noodzakelijk om de brandveiligheid op peil te houden. Firejob geeft invulling aan deze behoefte door in samenspraak met de gebouweigenaar of facilitair manager een op maat gemaakt Beheersplan op te stellen. Aansluitend op zo’n beheersplan kan met Firejob een onderhoudscontract worden afgesloten waarmee een periodieke controle van de brandwerende afdichtingen wordt gewaarborgd.

Wat kan Firejob voor u betekenen?

Ferry van den Dries

Manager 
Firejob
  +31 (0)416 56 10 10 
  ferry@firejob.nl

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.