Beheersplan brandveiligheid

Om niet alleen op het moment van oplevering, maar ook gedurende de volledige en hopelijk langdurige levensduur van het complex de brandveilige situatie in stand te houden, zullen de brandscheidingen zorgvuldig moeten worden bewaakt. Na de officiële oplevering worden er binnen het complex uiteraard nog steeds (installatie-)werkzaamheden verricht. Bij deze werkzaamheden worden hoogstwaarschijnlijk met enige regelmaat brandscheidingen doorboord, al of niet ter plaatse van bestaande brandwerende afdichtingen. Dit zorgt ervoor dat de brandveiligheid van het complex in het gedrang komt.

Firejob heeft zich tot primair doel gesteld om de brandveiligheid binnen het complex voor 100% te waarborgen: voor nu en in de toekomst, voor medewerkers en bezoekers.

Om de brandveiligheid binnen uw locatie te waarborgen

Het voortraject met betrekking tot bouwkundige brandpreventie ligt bij de opdrachtgever zelf. Zij verleent een werkvergunning aan een ieder die werkzaamheden komt verrichten binnen desbetreffende locatie. Bij het verlenen van deze werkvergunning verstrekt opdrachtgever het bijgesloten “Meldingsformulier Doorbroken Afdichtingen” aan derde partijen. Hierdoor legt zij de eindverantwoordelijkheid neer bij derden met betrekking tot eventuele doorbrekingen van brandscheidingen.

De verantwoordelijke afdeling ontvangt na het gereedmelden van de werkzaamheden van derden de afgetekende meldingsformulieren met daarop desbetreffende bouwdelen, verdieping(en) en doorbroken sparingsnummers. Deze gegevens worden verzameld en periodiek doorgestuurd naar Firejob, waarbij deze het traject verder overneemt om de brandveiligheid te waarborgen.

Meer weten over het beheersplan?

Ferry van den Dries

Manager 
Firejob
  +31 (0)416 56 10 10 
  ferry@firejob.nl

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.