Brandwerende doorvoeringen, de specialiteit van Firejob

Firejob is een autoriteit op het gebied van brandveiligheid, waarbij wij ons onderscheiden door continu te streven naar de ontwikkeling van hoogwaardige brandwerende doorvoeringen met één enkel doel: het nog brandveiliger maken van gebouwen. 

Een beginnende brand kan zich in een gebouw bijzonder snel en onvoorspelbaar uitbreiden, maar met adequate bouw­kundige brandpreventie kan dit voorkomen worden. Brandwerende doorvoeringen nemen hierbij een belangrijke plaats in. Doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid van ieder gebouw en moeten worden beveiligd tegen brand. Binnen dit specialistisch vakgebied bieden wij u de best haalbare brandveiligheid volgens de in het Bouwbesluit voorgeschreven richtlijnen. 

Door hoge eisen te stellen aan brandwerendheid is een specifieke kundigheid vereist voor de brandwerende door­voeringen en sparingen. Met onze producten en diensten hebben wij de afgelopen jaren bewezen niet alleen toonaangevend maar ook normbepalend bezig te zijn. Onze opgedane kennis, ervaring en expertise maken dat wij ruimschoots aan uw verwachtingen kunnen voldoen. Ons continue streven is dan ook om een zo goed mogelijk product te leveren. Doeltreffendheid en doelmatigheid zijn hierbij vanzelfsprekend. Onze oplossingen passen hiernaast uitstekend in het huidige digitale tijdperk en sluiten aan bij de nieuwste visie ten aanzien van brandveilige doorvoeringen. 

Uw ondersteuning voor brandveilige doorvoeringen

De regelgeving van brandwerende doorvoeringen is de laatste jaren flink aangescherpt, een ontwikkeling die zich ongetwijfeld verder doorzet. Met deze aanscherping neemt de controle op de voorschriften ook toe. Wij kunnen u zodanig ondersteunen, dat u aan controlerende instanties snel de juiste onderbouwingen kunt overleggen en u zich vervolgens kunt concentreren op uw kernactiviteiten. U bespaart hierdoor tijd, geld en een hoop geregel.

Ook onderscheiden wij ons binnen onze markt door een kwalitatief hoogwaardige productie en een innovatieve instelling, welke wordt doorgevoerd in de nazorg naar onze opdrachtgevers. Het resultaat hiervan is een volledig gedigitaliseerde administratie van alle door ons gemaakte brandwerende doorvoeringen. Na voltooiing van onze montagewerkzaamheden op uw project, krijgt u de beschikking over het Dossier Brandwerende Afdichtingen.

Beheersplan voor bescherming gebouw

Firejob biedt u naast ondersteuning voor brandwerende doorvoeringen ook een Beheersplan aan om de gerealiseerde brandveilige situatie van uw gebouw te beschermen. Bekijk de door ons brandveilig gemaakte gebouwen en gerealiseerde brandwerende oplossingen in Projecten. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Firejob.

Wat kan Firejob voor u betekenen?

Joep Sijtsma

Manager 
RB+ Groep
  +31 (0)416 56 10 10 
  joep@firejob.nl

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.