Heeft u een brandveilig gebouw?

Staat u weleens stil bij de brandveiligheid van uw vastgoed en het welbevinden van uw personeel? Beseft u dat u als vastgoedeigenaar aansprakelijk bent voor de zorgplicht binnen de wettelijke kaders? Door mutaties is de brandveiligheid lang niet meer 100% in orde. Een beginnende brand kan zich in een gebouw bijzonder snel en onvoorspelbaar uitbreiden.

Met adequate bouwkundige brandpreventie kan dit voorkomen worden. Door een inventarisatie brandveiligheid uit te voeren binnen uw vastgoed kunnen de essentiële maatregelen voor brandveiligheid worden bepaald. Het brandveilig afdichten van doorvoeringen, neemt hierin een belangrijke plaats in. Met de FireScan™, uitgevoerd door de projectleiders van Firejob, krijgt u hier zekerheid over.

Welke maatregelen in brandveiligheid heeft u getroffen?

Het pand waarin uw organisatie huisvest, dient aan verschillende wet- en regelgevingen voor brandveiligheid te voldoen. Om aan deze eisen te voldoen, kan Firejob een scan uitvoeren om te controleren op de huidige brandveilige afdichtingen van sparingen en hun doorvoeringen. De geheel vrijblijvende FireScan™ draagt hier zorg voor. Zodoende krijgt u snel inzicht in de mogelijke knelpunten en weet u waar gericht actie op moet worden ondernomen. Firejob heeft hierbij gekozen voor een aanpak waarbij op basis van steekproeven een visuele inspectie plaatsvindt en waarbij destructief onderzoek wordt vermeden.

De resultaten van deze FireScan™ vormen het uitgangspunt voor het eventuele vervolgtraject. Firejob kan voor dit traject een op maat gesneden werkplan voor maatregelen brandveiligheid opstellen en u bij de uitvoering daarvan begeleiden.

 

 

Een FireScan™ is essentieel voor:

  • De veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en gasten
  • De continuïteit van uw bedrijfsprocessen
  • De waarde van uw onroerend goed

Maatregelen brandveiligheid

Wilt u er zeker van zijn dat uw vastgoed voldoet aan de wettelijke kaders op het gebied van brandveiligheid? Met de FireScan™ voeren onze projectleiders een brandveiligheid inventarisatie uit over uw vastgoed om vast te stellen of uw pand aan de wettelijke eisen voldoet.

De FireScan™ resulteert voor u in een heldere rapportage met concrete maatregelen voor passieve bouwkundige brandveiligheid.

Meer weten over de FireScan?

Ferry van den Dries

Manager 
Firejob
  +31 (0)416 56 10 10 
  ferry@firejob.nl

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.