Trends in brandveiligheid

“Minder regels, goed geïsoleerde woningen en een ouder wordende bevolking - zomaar een aantal trends die de visie op brandveiligheid verandert”, stelt Lieuwe de Witte, docent en onderzoeker bij de Brandweeracademie. De belangrijkste trends in brandveiligheid volgens De Witte:

Veranderde wet- en regelgeving

“De overheid verandert de wet- en regelgeving. Regels verschuiven van middelvoorschriften naar doelvoorschriften, de doelvoorschriften worden beter verwoord en de kwaliteitsborging komt bij de markt te liggen. Kortom: de verantwoordelijkheid voor een brandveilige omgeving ligt meer bij de branche!”

Van regelgericht naar risicogericht

“Aan de kans op brand werd tot op heden weinig aandacht geschonken, er werd vooral gekeken naar het effect en de acceptatie van een brand. Nu verandert die visie meer richting de risico’s. Heeft een brand een grote kans/klein effect, kleine kans/klein effect, grote kans/groot effect of kleine kans/groot effect? Deze benadering levert een voordeel op, je krijgt beter inzicht in wat je nodig hebt. Anderzijds is het ook lastig, omdat er weinig kwantitatieve data beschikbaar is. Hoe groot de kans mag zijn op brand, wordt vooral acceptabel gevonden op consensusniveau.”

Energiezuinig bouwen

“Er worden steeds meer goed geïsoleerde woningen gebouwd. Fijn voor de energierekening, maar wanneer er brand uitbreekt, heeft dat een groot risico voor de inwoners en hulpdiensten. Er komt namelijk meer rook, maar ook giftige rook vrij.”

Vergrijzing bevolking

“Ieder jaar zorgen woningbranden voor tientallen doden en gewonden, vooral in de bevolkingsgroep van de 65-plussers. Deels komt dit omdat ouderen langer thuis wonen. Wij zien ook dat ouderen vaker in dezelfde gebouwen wonen. Het belangrijkste is dat de brandveiligheid voor deze doelgroep onvoldoende is en daar zullen wij aan moeten werken.”

Professionalisering brandweer

“Voorheen was het credo bij de brandweer: ‘We gaan naar binnen en bestrijden de brand’. Nu is dat anders, de nieuwe visie luidt: 'Voorkomen is beter dan genezen'. De brandweer zet dus meer in op doelgroepbenadering en brandveilig leven.”

Meer nieuws

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.