Verstedelijking is nieuwe Markt

Wereldwijde verstedelijking neemt de komende jaren een belangrijke plaats in op de agenda. Hierbij is er speciale aandacht voor grootstedelijke vraagstukken betreffende duurzaamheid en leefbaarheid.

Urbanisatieprogramma

Er zijn zo’n 1 miljoen steden ter wereld welke allemaal uniek zijn en hun eigen vraagstukken hebben. Het urbanisatieprogramma van de Verenigde Naties, Habitat, speelt hier op in.

Urbanisatie Nederland

Voor Nederland is de regio Amsterdam-Rotterdam een van de twaalf geselecteerde grootstedelijke gebieden in Europa die hiervoor in aanmerking komt.

Groeispurt

Steden wereldwijd groeien sneller dan ooit. Naar verwachting woont in 2050 70 procent van de bevolking in steden. Vooral in China, India en Afrika leidt dit tot een ongekende groei van steden en bijbehorende inrichtingsvraagstukken. De gevolgen van een slecht ontwerp zijn hierbij enorm. Sleuteltermen zijn efficiëntie, bereikbaarheid, CO2-uitstoot, de gezondheid en veiligheid van een stad. Urgentie en bewustwording van het belang van een goed ontwerp is essentieel.

Crisis

De crisis heeft wel zijn weerslag gehad op de uitvoering van het VN-Habitat-programma, vooral overheden hebben minder geld te besteden. De samenwerking met private partijen ligt voor de hand, ook voor bouwbedrijven. Kleinere organisaties kunnen een bijdrage leveren als zij hun krachten bundelen via koepelorganisaties.


FOTO // Cor Harteloh Fotografie

Meer nieuws

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.